5.0/5 derecelendirme (1 oy)

BALIKESİRLİ PEYZAJCILAR TEPKİLİ

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği’nin (TMMOB) geçtiğimiz günlerde kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak nitelendirilen kanun taslağı çerçevesinde, yetki ve gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmesinin ön görülmesine Balıkesir Peyzaj Mimarları Odası’ndan yapılan yazılı açıklamayla sert tepki geldi.

Balıkesir Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Serdar Göktekin tarafından yapılan yazılı açıklamada,

Peyzaj Mimarlığı mesleğinin hangi icra alanında olursa olsun tüm üye ve meslektaşlarımızın özlük haklarının özelleştirmeler ve yüksek ciro değerli teknik müşavirlik hizmetleri bürolarına devredilmesi süreçlerinin tesis edildiği yeni yasal düzenlemeler sonucunda proje müelliflik haklarımız, telif haklarımızın ortadan kaldırılarak önemsizleştirildiği yasal düzenlemelere doğru hızla adımların atıldığı bu süreçte, odalarımıza ve TMMOB üst kimliğine yapılan bu yok edilişi göz ardı edemeyiz. Odamızın tüm meslektaşlarımızın ve meslek alanlarımızın kamusal denetim mekanizması olmasının engellenmesinin nedenlerini hepimiz biliyoruz

denildi.

Açıklamada,

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4117 sayılı Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair Bern Sözleşmesi’nin Kabulüne Dair Kanun ile Anayasamıza aykırı olarak; projelerin eser olarak kabulü, idarelerde kurulacak ‘estetik kurul’ kararına bırakılmaktadır. Bu komisyon tarafından özgün fikir ifade etmediğine karar verilen mimarlık eser ve projelerinin değişikliklerinin ilk müellif dışında farklı bir müellif tarafından hazırlanması halinde bütün sorumluluk değişiklik projesini yaptıranlar ve projeyi hazırlayanlarda olmak üzere idarelerce ayrıca ‘ilk müellifin görüşü aranmaz’ denilerek Meslek mensuplarının müelliflik hakları hukukuna aykırı olarak ortadan kaldırılmaktadır. İdarelerin yapı ruhsatı düzenlenmesi sırasında, müelliflerin 5846 sayılı yasadan kaynaklanan haklarını gözetme sorumluluğu kaldırılarak, ‘proje müelliflerinin haklarının gasp edilmesinin yolu açılmaktadır. Sicil durum belgesi zorunluluğunun kaldırılmasından sonra, idarelerce Odamıza iletilen yapı ruhsatlarının incelenmesi sonucunda, onlarca yetkisiz unvan kullanımı, sahte mimar tespit edilerek ilgili idarelere ve Bakanlığa bildirilmiş ve yasal işlem yapılması talep edilmiş; üyelerimizin hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürütülmüş ve halen yürütülmeye devam edilmektedir

ifadeleri yer aldı.

“TMMOB VE ODAMIZDAN ELİNİ ÇEK”

Yapılan yönetmelik ve yasa değişiklikleriyle, mimar ve mühendislerin mesleki haklarının iyileştirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme getirilmezken, meslek mensuplarının çok büyük bir çoğunluğunun esnek ve güvencesiz çalışma ortamına zemin hazırlandığının vurgulandığı açıklamada, “Mimar ve Mühendisler işsizlikle karşı karşıya gelmektedir. TMMOB mesleğin gelişimi, memleketin gelişmesi için emekten ve halktan yana olan mücadelesini daha da büyüterek sürdürecektir. Siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz; TMMOB ve Odalarımızdan elini çek. Mesleğimize ve meslek örgütlerimizle ilgili yapılan her türlü yetkisizleştirme ve etkisizleştirme ile tasfiye sürecine karşı sessiz kalmayacağız, mesleğimize, odalarımıza ve TMMOB’ne sahip çıkacağız."

(İHA)

1344, Pazartesi, 15 Temmuz 2013

Yorum bırak

Yorumlarınız misafir olarak yayınlanacak. Seçmeli giriş aşağıdadır.

Yandex.Metrica