0.0/5 derecelendirme (0 oy)

BURHANİYE DOKUSUNA YAKIŞIR YENİ BİR KENT

Burhaniye Belediyesi tarafından 4 mahallede planlanan kentsel dönüşümün proje çalışmaları başladı. Memiş, Mahkeme, Hacı Ahmet ve Yunus Mahallerinde düşünülen kentsel dönüşüm için Burhaniye Belediyesi çalışmalarını son hızla devam ettirerek, planların bir an önce uygulanması için kolları sıvadı.

Burhaniye Belediyesi ilk etapta kentin merkezi içinde; mevcutta sağlıklı bina şartlarına sahip olmayıp, aynı zamanda alan büyüklükleri nedeniyle yeni yapılaşma imkanları kısıtlanmış arsaların bulunduğu yapı adalarını kapsayan bölgelerde çözüme öncelik vermeyi, etaplar halinde verilecek plan kararlarıyla şehir bazında bütünselliği sağlayarak Burhaniye’nin tarihine, dokusuna yakışır yeni bir kent dokusu sağlamayı hedeflemektedir.                                                        

Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına gelmektedir. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesidir. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle Burhaniye’nin eski yerleşim yerlerinden olan Mahkeme, Memiş, Hacı Ahmet ve Yunus Mahalleleri kentsel dönüşüm alanları olarak belirlenerek proje çalışmalarına başlanıldı.

Kentsel Dönüşüm tüm planlama ve uygulama çalışmalarında üstün kamu yararını temel çıkış noktası alarak, kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlamak, kentsel yaşam ve karar alma süreçlerine kentlinin katılım imkânlarını arttırıp, eşitlikçi, hukuku, planlama ilkelerini temel alan, kentli - çevre hakları çerçevesinde tüm vatandaşlar adına, onlarla birlikte kentin yaşam mekânlarındaki tüm fiziksel sorunları giderip, sağlıklı, refah ve yaşanabilir çevreler oluşumunu sağlamaktır. Ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamaları Belediye Kanunu 73. maddesi ile 6306 sayılı Kanun kapsamında uygulanmaktadır. İki uygulamanın farklarından bahsedecek olursak; Belediye Kanunu’na göre yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında uygulamalar genellikle yerel yönetimlerin üretmiş olduğu kararlar neticesinde şekil almaktadır. 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak uygulamalarda ise arsa sahiplerince karar üretilmesi sağlanmıştır. Bu nedenle 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar katılımcı uygulamalardır.  Bu kapsamda Burhaniye Belediyesi tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm planları, bu anlamda deneyimli ve bir hayli yol almış olan Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardımlarıyla devam ediyor. 2014 Haziran ayında bitirmiş oldukları ve halen daha büyük ölçekte devam eden kentsel dönüşüm projelerine sahip bir belediye olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’na bağlı uzman bir ekip Burhaniye’ye gelerek ve yerinde arazi incelemeleri yaparak; konuyla ilgili teknik bilgi ve deneyimlerini Burhaniye Belediyesi teknik personeli ile paylaşmış, süreç içinde her türlü teknik bilgi desteğini vereceklerini bildirmişlerdir.

1208, Perşembe, 03 Temmuz 2014

Yorum bırak

Yorumlarınız misafir olarak yayınlanacak. Seçmeli giriş aşağıdadır.

Yandex.Metrica